Bouwactiviteiten

Vordering 2-railbaan

Na de verhuizing naar de Ohmstraat paste de 2-rail baan niet in de nieuwe ruimte.
In eerste instantie werd onderzocht of met de bestaande modules een aangepaste baan kon worden gemaakt maar al snel vond de 2-rail groep dat dit niet een gewenst resultaat zou gaan opleveren.
Daarom werd vorig jaar besloten een geheel nieuwe baan te ontwerpen waarbij zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de materialen van de oude baan. Het nieuwe ontwerp heeft de vorm van een letter ‘E’.
Op het eerste (linkse) segment wordt een laag-land ontworpen met in het middelpunt ons pronkstuk, het stations gebouw naar voorbeeld van het station Leeuwarden, een prachte creatie van een van onze eigen leden.
Het midden segment zal een haven complex laten zien en voor het laatste segment denken we aan een berglandschap.
De centrale verbinding tussen de baansegmenten heeft een verhoogde spoorbrug en een tweede lage beweegbare brug.
Inmiddels zijn we zo ver gevorderd dat er op het eerste deel van de baan treinen kunnen rijden.
Voor de techniek maken we gebruik van een ECoS en het besturingsprogramma iTrain.

 • Baanplan invoeren in de computer
 • Draadkleuren voor aansluiting aan de rails

Er liggen nog een aantal objecten gereed die de levendigheid van de baan gaan vergroten. Zo komt er in de haven een bewegende kraan en wordt er elders een plaats gezocht voor een locomotieven depot met een draaischijf.
Een aantal nieuwe uitdagingen waar we met de 2-rail groep veel plezier aan beleven en veel ervaringen mee opdoen.

11 december 2017:

Een nieuw lid bij Promospoor heeft aangeboden een grote spoorbrug, Forth Railroad Bridge, uit Schotland na te bouwen.
De 2-railbaan heeft de vorm van een liggende E als banenplan, met links een station, in het midden een haven. De rechterpoot wordt ingevuld met de spoorbrug gelegen in de buurt van Edinburgh.
De slides van een Powerpoint presentatie geven een beeld van het ontwerp, de bouw en het resultaat tot nu toe.

Forth Railroad Bridge Schotland (PDF bestand)

Juni 2018:

Naast de uitdaging om iets uitdagends te ontwerpen voor het spoor is er natuurlijk het landschap.
De Forth Railroad Bridge was al besloten. Deze heeft een oprit nodig welke aan het uiteinde van de tafel uit een drievoudige spiraal bestaat. Deze spiraal wordt ingewerkt in een berg. Maar wat dan?
Aangezien de brug een Schotse brug is ligt een Schots Kasteel in de lijn. Echter welk. Er is gekozen voor het Eilean Donan Castle. Het is echter moeilijk om daar bouwplannen voor te vinden. Na veel zoeken is een model getekend en nu is met de bouw begonnen. Op basis van wat informatie van het internet is dit model in schaal 1:87 getekend. Het wordt hoofdzakelijk uit 4 mm berken triplex gezaagd met de figuurzaag. Vervolgens worden de wanden beplakt met steentjes papier en details geverfd.
Naast de werkzaamheden aan de brug is er een begin gemaakt met de bouw van een kasteel, schaal HO

Vordering 3-railbaan

In 2015 is gestart met de renovatie van de bedrading onder de baan. Alle bestaande bedrading is verwijderd en vervangen door nieuwe draadbomen. Dit is noodzakelijk gebleken door de complexiteit van eisen door ons gesteld aan de uitbreidingen in de toekomst van de 3-railbaan.

Januari 2016:

 • Onderzijde modulebak met bedrading
 • Aansluiting van de draadboom aan de elektronica
 • Draadbomen weggewerkt in gootstrips

Na een proefopstelling voor het realiseren van een vul-/los station waar kiepwagons worden gevuld en vervolgens elders weer gelost is al proef gereden op de modelspoordagen van dit jaar. Enkele modificaties aan de kiepwagons zijn noodzakelijk gebleken en de aankleding van het vulstation moet nog worden gerealiseerd.


Augustus 2016:

Na de test is het losproces van de kiepwagons verbeterd en de rode bakjes in bruin gespoten.

 • De aangepaste en gespoten kiepwagons

April 2016 t/m juni 2017:

Er is een begin gemaakt met de nieuwe aanleg van een autobaan waar automodellen straks, zoals in de werkelijkheid, zullen gaan rondrijden.

 • Sloop van bestaand autotraject
 • Ontwerp nieuw autotraject
 • Schets maken op ware grootte op de baan
 • Busstation bij station Ede-Wageningen
 • Karton uitsnijden voor aanbrengen magneetband
 • Gaten boren om de 6 cm
 • Plaatsen reedcontacten in de boorgaten
 • Verticale plaatsing van de reedcontacten
 • De magneetband er overheen
 • Een deel van de baan met magneetband en reedcontacten
 • Een wissel nog zonder servo
 • Uitsnijden gleuf voor de zendlus
 • Zenddraad plaatsen
 • Een overzichtelijk bedrading onder de modulebak
 • Aansluiten reed contacten en...........
 • .......de servo's
 • De autobaan en gebouwen in opbouwfase
 • De bouw van een tankstation langs de weg
 • Het pand van Anlag International B.V.
 • De heimachine met heimast en heiblok

Januari 2017:

De autobaan vordert gestaag. De magneetband voor de begeleiding van de stuurinrichting van de rijdende auto’s is aangelegd. De zendlussen om een magnetisch veld op te wekken voor de signalen naar de decoder in de auto’s zijn naast de magneetband geplaatst. De wissels (servo’s) en de reedcontacten voor de plaatsbepalingen waar auto’s zich op de baan bevinden worden de komende maanden aangesloten. Dit is wel een tijdrovende klus. Als alles naar tevredenheid gaat fucntioneren wordt er een afwerklaag op de weg (denk aan een asfaltlaag) aangebracht en later voorzien van belijning.

Juli 2016:

Naast de aan te leggen autobaan wordt een bouwterrein gerealiseerd waarbij hei-werkzaamheden noodzakelijk zijn. Daarvoor wordt een hei-machine ontwikkeld vanaf een schets. De te gebruiken materialen hiervoor bestaan voornamelijk uit kunststof plaat- en buismateriaal. Door middel van een servo besturing zal er echt geheid worden op het bouwterrein.

 • De gebruikte plastic platen hebben een afmeting van 25x50 cm, in de dikte van 0,3 , 0,5 , 0,75 en 1,0 mm.
 • .......en dan maar snijden....
 • ...en vijlen.
 • De gaten worden wel precies "in lijn" geboord.
 • Ook wordt plastic afval van bouwdozen gebruikt
 • De onderdelen zijn nog los, i.v.m. het spuiten.

Vervaardigen van de onderdelen en het resultaat

Het heiblok is ook al klaar, maar nog niet geplaatst. Er wordt onderzocht of het mogelijk is de rook van de “dieselgenerator” uit het heiblok te laten ontsnappen bij iedere hei-slag. Gaat dit naar tevredenheid lukken dan volgt hierover meer informatie.

November 2016:

Aanleg van een bouwput waarin geheid zal worden. Binnenkort wordt het heiblok aan de heimast geplaatst en het heien getest.

Februari 2017:

De vorderingen van de besturing van de heimachine tot nu toe:

De heikraan in gebruik tijdens onze modelspoordag:

Vordering N-baan

Jaar 2015:

In onze vorige locatie is een begin gemaakt met de bouw van een N-baan. Op professionele wijze zijn een 7-tal modulebakken gemaakt die perfect op elkaar aangesloten kunnen worden. Tevens is een brug gemaakt  van messing

 • Koppelsysteem modulebakken
 • Ingefreesde bocht
 • Onderzijde gekoppelde modulebakken
 • Eerste aanleg rails
 • Eigen ontwerp brug.....
 • ....uit messing staafmateriaal

April 2016:

Om te detecteren waar de treinen zich op de baan bevinden worden bezetmelders aangebracht. Voor de detectie is gebruik gemaakt van reflex sensoren. Door weerkaatsing van een infrarood lichtsignaal via een speciaal stripje aan onderkant van de locomotief wordt een bezetmelding doorgegeven aan de besturingseenheid. Deze wijze van detecteren is uniek bij onze club.

Januari 2017:

De bouwers van de N-baan hebben eind 2016 besloten een klimspiraal met een boogbrug en een berg te gaan maken.

 • De reflex sensor aangebracht tussen de twee bielzen
 • Elektronica voor de reflex sensor
 • Plaatsing print elektronica onder de modulebak
 • Aansluiting reflex sensor detectie aan S88 bus
 • S 88 bussen gekoppeld aan de interface Intellibox
 • Begin bouw van een spiraal
 • Schilderen
 • Leggen van de rails
 • Begin aanleg boogbrug

Januari 2018:

De opbouw van de baan vordert gestaag. Er wordt volop gewerkt aan de elektronica en de aankleding van de boogbrug.

Oktober 2019:

Inmiddels begint ook het station vorm te krijgen. De perrons liggen, de verlichting zit in de kap. Er staan zelfs al reizigers te wachten.

Vordering Fietsbaan

Oktober 2016 – januari 2017:

De oude geluidsmodule voor geluid van brandweer, politie en ziekenauto wordt vervangen door een nieuwe, met een beter en harder in te stellen geluid.
De geluiden kunnen door middel van het bedieningspaneel op de fiets worden geactiveerd, zoals een brandweerwagen, ambulance en politieauto. Mogelijk worden deze nog uitgebreid met verschillende geluiden van boerderijdieren.
Ook kan met het vernieuwde bedieningspaneel een brand in een boerderij worden nagebootst.

 • Geluidsmodules plaatsen voor brandweer, politie en ziekenauto
 • De weggewerkte bedrading onder de fietsbaan
 • Binnenzijde van het bedieningspaneel
 • De drukknoppen en schakelaars voor geluid en rijden