Contact en Locatie

Promospoor is te vinden op het adres: Elleboog 1 in Ede.

We zijn in onze clubruimten, op maandagavond (19 – 22 u.) en op donderdagmiddag (13.30 – 16 u.).

Contact met ons kan je leggen via e-mail:

E-mail: promospoor@gmail.com

Bankgegevens: IBAN: NL 43 ABNA 0622 9316 52 t.n.v. Promospoor in Ede

Kamer van Koophandel: nr. 09.19.15.01