Wie zijn we

Bestuur:

Voorzitter: Paul van Noort
Secretaris: Joop de Man
Penningmeester: André Vooys
Bestuurslid: Frank de Wit
Bestuurslid: Ronald Schlingmann

Contributie:

Leden vanaf 18 jaar € 15,00 per maand
Junior leden (10 t/m 17 jaar) € 7,50 per maand
Bankrekeningnummer: IBAN: NL 43 ABNA 0622 9316 52
ten name van: Promospoor in Ede

NMF:

Promospoor is lid van de Nederlandse Modelspoor Federatie (www.nmf.nl)

Gegevens beschikbaar over de vereniging om te downloaden en daarna af te drukken.